معاونت توسعه مدیریت و منابع در یک نگاه:

هر سازمان به بخشی نیاز دارد که وظایف مالی و اداری آن سازمان را به انجام رساند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. حوزه اداری مالی قلب تپنده هر سازمان از جمله دانشگاه می باشد. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شامل ادارات، ارگان ها، پیمانکاران، کارکنان، اساتید، دانشجویان و غیره در تعامل با این حوزه نیازهای خود را برطرف می کنند.

حوزه اداری مالی دانشگاه آزاد به دو بخش اداری و مالی تقسیم می شود که هرکدام دارای زیرمجموعه هایی هستند، هر بخش زیر نظر یک مدیر اداره می گردد . حوزه اداری شامل بخش های کارگزینی، دبیرخانه، تدارکات، اموال، خدمات، نقلیه و تلفنخانه می باشد و حوزه مالی شامل بخش های حسابداری، شهریه، صندوق رفاه، انبار، تنخواه گردان، و بایگانی مالی است.

این حوزه از بدو تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه یعنی در سال 67 با چهار نفر کارمند فعالیت خود را آغاز نموده است. در تاریخ اول بهمن ماه همان سال با انتصاب یک معاون در رأس آن به عنوان بکی از معاونت های این واحد شروع به کار نمود از ابتدا آقای علی مرادی تا سال 72 متصدی امور معاونت اداری مالی بوده اند پس از آن به ترتیب آقایان سیدناصر سبحانی (1372-1380)، سیدباقر حجت خواه (1380-1382)، مسعود باغفلکی (1382-1384)، سعید واصلی (1384-1387)، جواد مسعودی (1387-1390) ، دکتر علیرضا مرادی (1390-1392) ،جواد مسعودی (1397-1392) ، دکتر علیرضا مرادی(98-97) ، دکتر بابک جمشیدی نوید (98-99) و اقای دکتر بیژن اروجی ازشهریور ماه 1399 تا بهمن ماه 1399   به عنوان معاون ایفای نقش نمودند.

در حال حاضر آقایدکتر افشین غنی زاده  دکترای آمار عهده دار سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشند.

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا کلیک نمایید.