معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

     نام و نام خانوادگی: بابک جمشیدی نوید

     تحصیلات: دکترای حسابداری

      پست الکترونیکی:jamshidinavid@iauksh.ac.ir