مدیر امور مالی

معرفی مدیر مالی:

نام و نام خانوادگی: امین مرادی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

 

 

حوزه مالی زیر نظر مدیر امور مالی دانشگاه اداره می شود که در واقع مدیر مالی بازوی اجرائی معاونت مالی و اداری دانشگاه می باشد بطوری که کلیه واریزیهای دانشجویان دانشگاه بابت شهریه به صورت ترمی از دانشجویان وصول و در خود دانشگاه هزینه می شود،کلیه خرید های دانشگاه اعم از اقلام سرمایه ای و غیر سرمایه ای و همچنین پرداخت کلیه قراردادهای عمرانی ، قراردادهای پژوهشی ،پرداخت ماهیانه حقوق کارکنان  و اعضاء هیئت علمی و همچنین حق التدریس اساتید مدعو پس از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته در حوزه مالی پرداخت می گردد و وظیفه اصلی آن نظارت و مدیریت کامل درآ»دها و شهریه دانشگاه و همچنین مدیریت مخارج دانشگاه می باشد.

امور مالی دانشگاه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است ، مدیر مالی ، رئیس حسابداری ، رئیس صندوق رفاه ، مسئول شهریه ، مسئول حقوق و دستمزد ،  مسئول اموال .

مدیریت امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از ابتدای تاسیس بر عهده 8 نفر بوده است به ترتیب آقایان منصور رحمتیان – محمد رضا چراغعلی – حمید نقشبندی – محمد نیک سیما – صفدر علی احمدی – امید جلیلیان – روح الله جمشید پور و  آقای امیر برزگر نژاد. در حال حاضر آقای امین مرادی مدیریت امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه را بر عهده دارند ایشان دارای مدرک کارشناسی حسابداری می باشند.

 

اهم وظایف :

·         تهیه و تنظیم ترازنامه و ارسال آن به منطقه و سازمان

·         عضو کمیسیون معاملات واحد

·         عضو کمیته تخفیف واحد

·         عضو کمیته صرفه جویی واحد