مدیر امور اداری

مدیریت امور اداری تحت نظارت مستقیم معاونت اداری و مالی واحد دانشگاهی، بر فعالیت های ادارات تحت سرپرستی نظارت داشته و ضمن هماهنگ نمودن وظایف و مسئولیت های آنان با مسئول مستقیم خود در انجام امور اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی و خدماتی و غیره همکاری نموده و در امور مربوط به این رشته شغلی ضمن تهیه گزارش ارائه نظریه می نماید.

معرفی مدیر امور اداری

نام و نام خانوادگی: سیدجلال حسین پور

تحصیلات: کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

 

وظایف و مسئولیت های مدیر امور اداری

·         نظارت بر اعمال و اجرای آئین نامه ها ، دستور العمل ها و سایر مقررات اداری ، استخدامی و خدماتی

·         نظارت بر اجرای صحیح طرح های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد

·         تقسیم کار بین ادارات تحت سرپرستی

·         امضاء پیش نویس اقدام استخدامی ، ارتقاء یا تنزیل گروه ، افزایش و کاهش ،برقرای و قطع انواع فوق العاده با رعایت مقررات و آئین نامه ها مورد عمل دانشگاه آزاد اسلامی

·         همکاری با دفتر یا واحد روابط عمومی برای برگذاری مراسم مربوط به جشن ها وا عیاد ملی و ایام سوگواری و شرکت در مراسم مذکور

·         نظارت بر امور کارگزینی ، دبیرخانه ، بایگانی ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر و پرسنل خدماتی اداری ، فنی ، نقلیه ، انتظامات ، تدارکات

·         مطالعه و امضاء پیش نویس هایی که برای مافوق تهیه میگردد

·         تهیه وسائل و امکانات لازم به منظور اجرای آموزش قبل و ضمن خدمت با هماهنگی مقام مافوق

·         همکاری با مدیریت های تشکیلات  و روش ها و امور اداری سازمان مرکزی به منظور آشنایی بیشتر با روشهای مورد عمل و اجرای آئین نامه ها و بخشنامه های صادره

·         شرکت در کنفرانس ها ، سمینارها و سایر گردهمائی ها که در رابطه با بهبود مدیریت واحد در شورای منطقه و یا سازمان مرکزی برگزار می شود.

 

 

این حوزه خود دارای قسمت هایی به شرح ذیل می باشد

 

·         اداره کارگزینی و رفاه

·         اداره خدمات

·         اداره دبیرخانه

·         اداره تدارکات

·         نقلیه

·         انتظامات

·         انبار

·         انتشارات